ทุนการศึกษาสำนักงาน ก.พ. ปี 2554


UploadImage
สำนักงานก.พ.จะดำเนินการสอบเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวงกรม หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจัดไว้เป็นส่วนกลาง รวม 44 ทุนโดยแบ่ง
1. ทุนมัธยมศึกษาตอนต้น  
2. ทุนเล่าเรียนหลวง  
3. ทุนไทยพัฒน์  
4. ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  
5. ทุน ปตท. สผ.  
 
กำหนดการ
รับสมัคร   13 - 27 กันยายน 2554 ที่เว็บไซต์  http://scholar2.ocsc.go.th
สอบข้อเขียน  29 - 31ตุลาคม 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ การประเมินความเหมาะสมในการรับทุน  29 ธันวาคม 2554
 
 
สามารถศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครของแต่ละทุนได้ที่เอกสารประกอบข่าวนะค่ะ
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
59 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์  0-2281-3333       โทรสาร    0-2281-4973   

ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
เอกสารประกอบข่าว

Comments