โครงการรับตรง 8 จังหวัดภาคตะวันออก ม.เกษตรฯ วิทยาเขตศรีราชา 2557

UploadImage

โครงการรับตรง 8 จังหวัดภาคตะวันออก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ประจําปี การศึกษา 2557


คณะที่เปิดรับ
- คณะวิทยาการจัดการ 280 คน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 30 คน
- คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 80 คน
- คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 20 คน
- วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต 15 คน

คุณสมบัติ
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรือชั้นปี สุดท้ายของการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรอื่นที่ เทียบเท่าของ โรงเรียนมัธยมศึกษาหรือสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา ใน 8 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัด ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว
- คุณสมบัติเฉพาะตามแต่ละสาขากำหนด (รายยระเอียดตามไฟล์แนบ)

กำหนดการ

UploadImage

ที่มา : http://reg2.admin.src.ku.ac.th/rub_tong.htm

สามารถ Download 

รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

เอกสารประกอบข่าว

Comments