รับตรง นักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ กองทัพอากาศ 57

รับตรง นักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ กองทัพอากาศ 57

UploadImage


กองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลชาย เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2557 โดยกำหนดรายละเอียดดังนี้.
 
คุณสมบัติผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า อายุ 15 – 18 ปี เข้าศึกษาในเหล่าทหารช่างอากาศ (ชอ.) เหล่าทหารสื่อสาร (ส.) และเหล่าทหารสรรพาวุธ (สพ.) ระยะเวลาศึกษา 3 ปี

- สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า อายุ 17 – 20 ปี เข้าศึกษาในเหล่าทหารอากาศโยธิน (อย.) และเหล่าทหารสารวัตร (สห.) ระยะเวลาศึกษา 2 ปี

- สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ –คณิตศาสตร์ อายุ 17 – 20 ปี เข้าศึกษาในเหล่าทหารแพทย์ (พ.) เหล่าทหารต้นหน (ตห.) เหล่าทหารอุตุ (อต.) เหล่าทหารอากาศโยธิน (อย.) 
และ เหล่าทหารสารวัตร (สห.) ระยะเวลาศึกษา 2 ปีโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00

 
กำหนดรับสมัคร
สมัครทาง Internet ตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 2556 – 31 มกราคม 2557   ทางเว็บไซต์ http://www.atts.ac.th

สมัครด้วยตนเอง ระหว่าง 1 – 7 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 น. – 15.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการที่ห้องประชุม โรงเรียนจ่าอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ
จำหน่ายใบสมัคร ที่ โรงเรียนจ่าอากาศ , โรงเรียนนายเรืออากาศ และกองบินทั่วประเทศ ราคาชุดละ 100.- บาท สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ราคาชุดละ 160.- บาท  ธนาณัติสั่งจ่ายที่ทาการไปรษณีย์ ปณฝ.กองทัพอากาศ 10213 ในนาม นาวาอากาศโทหญิง จันทิมา  ไชยปะ จ่าหน้าซองถึง

สำนักงานรับสมัคร นักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210


***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ


สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2534 2841, 0 2534 3763
http://www.atts.ac.th


เอกสารประกอบข่าว :

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 273,643 คน เขียนข่าวโดย : อติภา พิสณฑ์ เมื่อวันที่ : 22 พฤศจิกายน 56 เวลา 11:15:03 น.

คุณ น.ส.นัฐรียา ชัยประเสริฐ ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"รับผู้หญิงหรือป่าวค่ะ"

เมื่อเวลา 15 กุมภาพันธ์ 57 13:53:24 น.
คุณ น.ส.นัฐรียา ชัยประเสริฐ ได้แสดงความคิดเห็นว่า

""

เมื่อเวลา 15 กุมภาพันธ์ 57 13:52:28 น.
คุณ น.ส.นิติกาญจน์ สีละพันธ์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"รับผู้หญิงไหมค่ะ "

เมื่อเวลา 16 มกราคม 57 12:52:42 น.
คุณ น.ส.นิติกาญจน์ สีละพันธ์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า

""

เมื่อเวลา 16 มกราคม 57 12:51:56 น.
สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ