ค่ายสู่รั้วหมอยา ครั้งที่ 11 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค่ายสู่รั้วหมอยา ครั้งที่ 11 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

UploadImage


ทางสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เล็งเห็นความสาคัญในจุดนี้จึงได้จัดทาโครงการ “ค่ายสู่รั้วหมอยาครั้งที่ 11” ขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบระบบการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในวิชาชีพเภสัชกรรมช่วยประชาสัมพันธ์เปิดบทบาทและสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพเภสัชกรรมทั้งยังเป็นการช่วยเปิดโลกทัศน์ทางด้านการศึกษาแก่เยาวชน
 
ระยะเวลาจัดกิจกรรม
วันที่ 14-18 เดือนมีนาคมพ.ศ. 2557

สถานที่จัดกิจกรรม
คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ (นอนค้างคืน)
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. กาลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5
2. ความประพฤติเรียบร้อยและสนใจในวิชาชีพเภสัชกรรม
3. ไม่เคยเข้าร่วมโครงการค่ายสู่รั้วหมอยาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
การรับสมัคร
ส่งเอกสารประกอบการสมัครมาที่หรือส่งเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่
สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือสานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์อาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในวันและเวลาราชการเท่านั้น
 
หมดเขตรับสมัครวันอาทิตย์ที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 (ยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นสาคัญ)
 
การประกาศผล
วันอาทิตย์ที่ 12 เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ผ่านทางwww.pharmacy.psu.ac.th  หรือwww.facebook.com  ค้นหา “ค่ายสู่รั้วหมอยาครั้งที่11”
 


***ผู้สนใจสมารถดาวน์โหลดใบสมัครที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ
 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/Rxcamp11
หรือโทร

1. นศภ.ภทรชัยพรปัญญานุกูล (โอ) โทรศัพท์ 080-5398620
2. นศภ.ลดาวัลย์รตะวังกุล (วัลย์) โทรศัพท์ 094-0870224
3. นศภ.ทัดเทพวิไลพันธุ์รัตนา (พีพี) โทรศัพท์ 083-9688876


เอกสารประกอบข่าว :

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 10,182 คน เขียนข่าวโดย : อติภา พิสณฑ์ เมื่อวันที่ : 21 พฤศจิกายน 56 เวลา 14:48:42 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ