โรงเรียนสาธิตนานาชาติ ม.มหิดลเปิดรับเรียนต่อม.4 ปี 2557


UploadImage

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็
นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (Grade 10) สำหรับปีการศึกษา 2557

ระหว่างวันที่ 4 – 29 พฤศจิกายน 2556

สมัครได้ที่ชั้น 3 อาคารมหิดลอุลยเดช – พระศรีนครินทร
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ติดต่อสอบถาม 02-441-0950-3 ต่อ 113, 114 

http://muids.mahidol.ac.th/

Comments