โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง มทจ.พระนครเหนือ 2557

UploadImage

โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประจำปีการศึกษา 2557


สาขา/จำนวนการรับ
ปวส.
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (BCom) 20 คน
- สาขาวิชาการบัญชี (BAcc) 20 คน  
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (BIBLA) 20 คน

ม.6
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (BCom) 20 คน
- สาขาวิชาการบัญชี (BAcc) 20 คน  
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (BIBLA) 20 คน

คุณสมบัติ
- ต้องเป็นผู้มีชื่อในสำเนาทะเบียนบ้าน อยู่ในจังหวัดระยองอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2554 จนถึงวันสมัครเข้าศึกษา
- กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับชั้น ม.6 ทุกแผนการเรียน จากสถานศึกษาในจังหวัดระยอง
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50

กำหนดการ
รับสมัครสมัคร   6 พฤศจิกายน ถึง 5 ธันวาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 11 ธันวาคม 2556  
สอบสัมภาษณ์ 21 ธันวาคม 2556
ประกาศผลสอบคัดเลือก  24 ธันวาคม 2556


ที่มา : http://www.admission.kmutnb.ac.th/

สามารถ Download
รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ


 

เอกสารประกอบข่าว :

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 8,545 คน เขียนข่าวโดย : ธนดล วิมาลัย เมื่อวันที่ : 07 พฤศจิกายน 56 เวลา 15:51:14 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ