โควตา ม.ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 2557


UploadImage

โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ประจำปีการศึกษา 2557


จำนวนการรับ
หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน
- บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคปกติ) 95 คน
- บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคสมทบ) 95 คน
หลักสูตร 4 ปี
- บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคปกติ) 385 คน
- ศิลปศาสตร์ 45 คน


กำหนดเกณฑ์พิจารณาแบ่งออก เป็น 2 แนวทาง คือ
1. ประเภททั่วไป
ผู้สมัครที่ประสงค์ศึกษาต่อต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกับภาคเรียนที่ 1/2556 และอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย , GPAX ตามแต่ละสาขากำหนด (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)
2. ประเภทกิจกรรม
    ผู้สมัครที่มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬาหรือดนตรีไทย รำไทย จะประสงค์ศึกษาต่อ ต้องมีคะแนนสะสมถึงภาคเรียนที่ 1/2556 และอยู่ในปีการศึกษาสุดท้ายหรือจบการศึกษา, GPAX ไม่ต่ำกว่า  2.20  และต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่าหนึ่ง(รายระเอียดตามไฟล์แนบ)

กำหนดการ

ขั้นตอนการดำเนินการ วัน / เดือน / ปี ผู้ดำเนินการ / สถานที่
1.  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถจัดส่งระเบียบการให้สถานศึกษา กันยายน - ตุลาคม 2556 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
2.  วันสุดท้ายที่นักศึกษาส่งใบสมัครโควตา (จันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ และเสาร์-อาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 1  พฤศจิกายน – 22 ธันวาคม  2556 ผู้สมัครโควตา สมัครด้วยตนเอง/ สมัครทางไปรษณีย์**
3.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา)  
 
8 มกราคม 2557
ตรวจสอบทาง
www.cpc.ac.th
4.  มอบตัวขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนนักศึกษาใหม่
วิทยาเขตจะส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ  ที่มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ให้ทบวงมหาวิทยาลัยเพื่อตัดสิทธิ์การยื่นสมัครเลือก คณะ สาขาวิชา / ประเภทวิชา ในการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาทบวงมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2557
16 มกราคม 2557 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
5.  ตรวจร่างกาย 16 มกราคม 2557 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
6.  ปฐมนิเทศ แจ้งภายหลัง วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถที่มา : http://www.cpc.ac.th/cpcnew/i_news.php?NewsID=798

สามารถ Download
รายระเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ


 

เอกสารประกอบข่าว :

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 47,277 คน เขียนข่าวโดย : ธนดล วิมาลัย เมื่อวันที่ : 05 พฤศจิกายน 56 เวลา 11:13:33 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ