ทุน มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ 90 ทุน ส่งน้องเรียนจบ ปีที่ 8

UploadImage


มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในระดับอุดมศึกษา และระดับอาชีวะศึกษาของรัฐบาล   ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 1 ตามสาขาที่กำหนด เพื่อมอบทุนการศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนจบการศึกษาในระดับนั้น ๆ 
 
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้จนถึง 25 พฤศจิกายน 2556
 
ระดับที่เปิดรับสมัคร

1.ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.-ปวส.)
 -เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-คหกรรมและอุตสาหกรรมการโรงแรม
-พาณิชยกรรม
-อุตสาหกรรม
-เกษตรกรรม
 
โดยทุนระดับอาชีวะจะมอบให้ทุนละ 15,000 บาท จำนวน 40 ทุน
 
2.ระดับอุดมศึกษา
  -วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-อุตสาหกรรมการเกษตร
-เทคโนโลยีการเกษตร
-เทคโนโลยีสารสนเทศ
-คหกรรมศาสตร์ด้านอาหารและโภชนาการ
-โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
-สาธารณสุขศาสตร์
-ทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-จิตวิทยา (วทบ.)
-วิศวกรรมศาสตร์
-พาณิชยศาสตร์และการบัญชี/บริหารธุรกิจ/วิทยาการจัดการ
 

ทุนระดับอุดมศึกษาจะมอบให้ปีละ 25,000 บาท จำนวน 50 ทุน

ระเบียบการให้ทุนส่งน้องเรียนจบ 2556

ใบสมัครทุนฯ ระดับอาขีวศึกษา 2556

ใบสมัครทุนฯ ระดับอุดมศึกษา 2556

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 9,815 คน เขียนข่าวโดย : อติภา พิสณฑ์ เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 56 เวลา 10:56:26 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ