ม.กรุงเทพธนบุรีเปิดรับเรียนต่อป.ตรีคณะพยาบาลศาสตร์

UploadImage

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 
คุณสมบัติของการเข้าสอบคัดเลือก
 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โดยเป็นสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
-วิทยาศาสตร์ ต้องไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
-คณิตศาสตร์ ต้องไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
-ภาษาต่างประเทศ ต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

2. มีผลการสอบวัดความรู้ของสำนักทดสอบกลางกระทรวงศึกษาธิการ หรือตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA ไม่น้อยกว่า 2.00

4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือเป็นโรคร้ายแรง

5. ส่วนสูง 150 เซนติเมตรขึ้นไป

6. น้ำหนัก ไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 70 กิโลกรัม

หลักฐานการสมัครสอบคัดเลือก
 
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ

3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

วิธีการสมัคร
 
1. สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษา ชั้น 1 อาคารอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

2. สมัครผ่านทางทีมงานอาจารย์แนะแนวของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

3. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยกรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.bkkthon.ac.thใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครสอบ แล้วส่งไปรษณีย์มาที่คณะพยาบาลศาสตร์ หรือผ่านประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เลขที่ 16/10 ม.2 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
 
ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการเข้าสอบ จำนวน 1,000 บาท สำหรับผู้ที่มาสมัครด้วยตนเองให้ชำระเงินที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาในวันที่มาสมัคร ส่วนผู้สมัครผ่านทีมงานอาจารย์แนะแนว และผ่านทางไปรษณีย์ให้มาชำระเงินก่อนวันสอบ โดยผู้ที่ชำระเงินจะได้รับใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ

กำหนดการสมัครสอบคัดเลือก
 
รอบที่1 เปิดรับสมัครสอบ1 พ.ย. 2556 – 28 ก.พ. 2557 
 
รอบที่2 เปิดรับสมัครสอบ1 มี.ค. 2557 – 15 พ.ค. 2557 

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 16,692 คน เขียนข่าวโดย : ศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ เมื่อวันที่ : 16 ตุลาคม 56 เวลา 12:30:41 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ