มูลนิธิทิสโก้ เปิดรับสมัครทุนปี 57 ระดับป.6 จนถึงปริญญาตรี

UploadImage

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เปิดรับสมัครทุนการศึกษาประจำปี 2557 โดยเปิดโอกาสให้สามารถยื่นขอรับทุนได้ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จนถึงระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

 
1.สามารถยื่นขอรับทุนได้ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จนถึงระดับปริญญาตรี

2.ฐานะยากจน

3.เกรดเฉลี่ย 1.5 ขึ้นไป

4.ความประพฤติเรียบร้อย ขยัน มีวินัยและจริยธรรม

5.เป็นผู้ที่ไม่ได้รับุทนการศึกษาจากที่่อื่น ในขณะที่รับทุนจากทิสโก้

6.ต้องไม่เป็นผู้รับทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

การยื่นใบสมัคร
 
-นักเรียน นักศึกษา ต้องยื่นเรื่องผ่านสถานศึกษาที่ตนศึกษาอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น

ระยะเวลาในการสมัคร
 
สถานศึกษาเป็นผู้ดำเนินการยื่นขอรับทุน ระหว่าง 1 พฤศจิกายน 2556- 31มกราคม 2557

 

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 14,101 คน เขียนข่าวโดย : ศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ เมื่อวันที่ : 10 ตุลาคม 56 เวลา 20:34:21 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ