รับตรงปี 57 จาก 42 มหาวิทยาลัย ยอดผู้สมัคร 1.1ล้านคน

UploadImage

สกอ.สรุปข้อมูลการรับนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่การรับผ่านระบบแอดมิชชั่นกลาง เผยภาพรวมการรับตรงจากข้อมูลแค่ 42 สถาบัน เปิดรับถึง 1.6 แสนคน ในขณะที่มีผู้สมัครถึง 1.1 ล้านคน ชี้ชัดว่าเด็กแต่ละคนยื่นสมัครหลายแห่งแบบเผื่อเลือก ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย เผยต้องรอ "จาตุรนต์" ตัดสินใจจะปรับปรุงระบบการคัดเลือกหรือไม่
 
วันนี้(10ต.ค.) รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ได้สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรับนิสิตนักศึกษาด้วยวิธีการต่างๆในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 ที่ไม่ใช่ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางหรือแอดมิชชั่น เสนอต่อนายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาไปแล้ว และศ.(พิเศษ)ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ กกอ.จะนำข้อมูลทั้งหมดไปหารือกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)ในวันที่ 13 ต.ค.นี้ด้วย
รศ.นพ.กำจร กล่าวต่อไปว่า สำหรับรายละเอียดข้อมูลที่ได้รับมาจากสถาบันอุดมศึกษา 42 แห่ง พบว่ามหาวิทยาลัยมีระบบการรับนิสิตนักศึกษา ประกอบด้วย 1.ระบบรับตรง ได้แก่ รับตรงทั่วประเทศ รับตรงในพื้นที่/ภูมิภาคและ รับตรงร่วมกับกลุ่มสถาบัน ภาคี เครือข่าย 2.ระบบโควตาได้แก่ โควตาผู้มีความรู้ ความสามารถพิเศษ มีคุณธรรมจริยธรรม โควตาภาค / เขตพื้นที่ / โรงเรียน โควตาโครงการความร่วมมือ / ผลิตบุคลากรด้านต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร และโควตาโครงการทุนต่าง ๆ
 
" ส่วนจำนวนรับนักศึกษาในภาพรวมประมาณ 160,000คน แต่มีจำนวนผู้สมัครถึง 1,100,000 คน แสดงว่านักเรียนหนึ่งคนมีการสมัครหลายแห่ง ขณะที่อัตราการแข่งขันใน มหาวิทยาลัยรัฐ (เดิม)อยู่ระหว่าง 1 ต่อ 1 – 1 ต่อ 125 แต่โดยเฉลี่ยการแข่งขันอยู่ที่ 1 ต่อ 10 ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏ อยู่ระหว่าง1 ต่อ 1 – 1 ต่อ 56 เฉลี่ยอยู่ที่ 1 ต่อ5 สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อยู่ระหว่าง 1ต่อ 2 – 1ต่อ 5 เฉลี่ยอยู่ที่ 1 ต่อ 3 สำหรับช่วงเวลาที่มีการรับสมัคร คือเดือนกันยายน – ธันวาคม โดยรับมากที่สุดในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ส่วนค่าใช้จ่ายในการสมัครและการสอบ อยู่ในช่วงตั้งแต่ 50 – 2,000 บาทต่อคน เฉลี่ยประมาณ 200 – 500 ต่อคน ซึ่งจากนี้จะต้องรอว่ารมว.ศึกษาธิการจะตัดสินใจปรับปรุงระบบการคัดเลือกอย่างไรหรือไม่ แต่คงไม่ดำเนินการในปีการศึกษา2557" รองเลขาธิการกกอ.กล่าว
ที่มา-เดลินิวส์ออนไลน์

Comments