โครงการเด็กดีมีที่เรียน ม.พะเยา 2557


UploadImage

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โครงการส่งเสริมนักเรียน ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2557คุณสมบัติ
- เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (รายระเอียดตามไฟลืเเนบ)
- เป็นนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์

กำหนดการ
รับสมัคร ถึง 15 ตุลาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 11 พฤศจิกายน 2556
ยืนยันสิทธิ์ 15 พฤศจิกายน 2556


ที่มา :  http://admission.up.ac.th/main/

สามารถ Download
รายระเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับComments