ปฎิทินรับตรง สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน ม.เกษตร 2557


UploadImage
ปฎิทินรับตรง สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน
หลักสูตรนานาชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีการศึกษา 2557


UploadImage

คุณสมบัติ (คร่าวๆ ยังไม่ใช่ตัวเต็ม)
- เป็นผู้จบการศึกษาตามเกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
- คุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่หลักสูตรกำหนด และมีผลคะแนน IELTS เฉลี่ยรวม 5.0 หรือระดับคะแนน TOEFL 500 คะแนนหรือผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษอื่นตามที่หลักสูตรกำหนดในระดับเทียบเท่า

ที่มา : https://www.facebook.com/www.taip.agr.ku.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 7,419 คน เขียนข่าวโดย : ธนดล วิมาลัย เมื่อวันที่ : 03 ตุลาคม 56 เวลา 11:03:35 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ