สทศ เปิดรับสมัครสอบ GAT/PAT ปี 2557

UploadImage


ขณะนี้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ได้ประกาศรับสมัครสอบ ความถนัดทั่วไป(GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ(PAT) ประจำปีการศึกษา 2557 แล้วนะคะ น้องๆ สามารถเข้าไปสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 27 ตุลาคม 2556 นี้นะคะ

สำหรับรายละเอียดทั้งหมดสามารถคลิกดูได้ข้างล่างนี้ตามหัวข้อเลยค่ะ


- ประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)เรื่องการรับสมัครสอบการทดสอบความถนัดทั่วไป(GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ(PAT) ประจำปีการศึกษา 2557


- กำหนดการจัดการทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 7 วิชา ประจำปีการศึกษา 2557

- สทศ.รับสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 27 ตุลาคม 2556

- คู่มือสำหรับการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 7 วิชา ประจำปีการศึกษา 2557

- แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

- จังหวัดและอำเภอที่จะจัดเป็นสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 / 2557 

- สนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 สอบเดือนธันวาคม 2556 (เฉพาะ กทม. นนทบุรี และปทุมธานี)


***สมัครสอบคลิกที่นี่***

 

การสอบ GAT/PAT (General Aptitude Test/Professional and Academic Aptitude Test)

ความถนัดทั่วไป (GAT : General Aptitude Test)
คือ การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ แยกได้ 2 ส่วน คือ
1. ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา 50 %
2. ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 50 %
 
ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT :Professional and Academic Aptitude Test)
คือ ความรู้ที่เป็นพื้นฐานที่จะเรียนต่อในวิชาชีพนั้น ๆ กับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้น ๆให้ประสบความสำเร็จ มี 7 ประเภท คือ
1. PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
2. PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
3. PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
4. PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
5. PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
6. PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
7. PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
         PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส
         PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน
         PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น
         PAT 7.4 ภาษาจีน
         PAT 7.5 ภาษาอาหรับ
          PAT 7.6 ภาษาบาลี

Comments