โควตา ม.ช. ปี 2555 เริ่มแล้ว !!

UploadImage 

เริ่มแล้วนะค่ะ โครงการรับโวตา 17 จังหวัดภาคเหนือ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในปีการศึกษา 2555 นี้ โควตา มช. ยังคงเปิดให้เลือกคณะ 2 อันดับของม.เชียงใหม่ เหมือนเดิมนะค่ะ  หลังจากที่มีข่าวลือกันมานานว่าอาจจะลดให้เลือกได้เพียง 1 อันดับ ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดระบบให้น้องๆที่อยู่ใน17 จว.ภาคเหนือ สมัครได้แล้วนะค่ะ ที่ http://www3.reg.cmu.ac.th/ugradadmissions/index.php  ค่ะ 

กำหนดการ
รับสมัคร  1-14 กันยายน 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 11 พฤศจิกายน 2554
สอบข้อเขียน 17-18 ธันวาคม 2554
ประกาศผลสอบข้อเขียน  6 มกราคม 2555
สอบสัมภาษณ์  4-5 กุมภาพันธ์ 2555
ยืนยันสิทธิ์ผ่าน ระบบ Clearing house  11-17 มีนาคม 2555

 
การสอบ โควตา ม.ช. ในปีนี้ มีคณะและสาขาที่เปิดใหม่ หลายสาขานะค่ะ เช่น  สาขาสารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
และยังมีมหาวิทยาลัยที่น้องสามารถเลือกเข้าศึกษาได้โดยใช้คะแนนจากการสอบ ซึ่งปีนี้มีจำนวนมาหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมได้แก่
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 

 UploadImage


โดยคณะสาขา ที่แต่ละมหาวิทยาลัยเปิดรับ น้องสามารถดูเพิ่มเติมได้จากเอกสารประกอบข่าวนะค่ะ และอีกประเด็นที่สำคัญของโควตา ม.ช. คือการยืนยันสิทธิ์ หลังจากการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก น้องๆจะต้องยืนยันสิทธิ์โครงการผ่านระบบ Clearing house นะค่ะ อย่าลืมเข้าไปยืนยันสิทธิ์กันด้วยนะค่ะ 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
 โทร.053-943071 ต่อ 108, 131 – 134
http://www3.reg.cmu.ac.th/quota/55/index.php
 
เอกสารประกอบข่าว

Comments