รับตรงทั่วประเทศ ม.บูรพา 2555

UploadImage

 
หลังจากที่ม.บูรพาประกาศรับโครงการรับตรง  ภาคตะวันออก 12 จังหวัด สำหรับน้องๆที่อยู่ใน 12 จังหวัดภาคตะวันออก ไปแล้ว คราวนี้ถึงเวลาสำหรับน้องๆ ในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศกันบ้างค่ะ โดยการรับตรงทั่วประเทศแบ่งการรับสมัครเป็น 2 ครั้ง ซึ่งมีช่วงเวลาการรับสมัคร และเกณฑ์การพิจารณา แบบเดียวกันกับการรับสมัครโครงการภาคตะวันออก ดังนี้ค่ะ
 
ครั้งที่ 1  มีเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกเข้า  จากคะแนน GAT และ PAT 
 ที่ได้จากการสอบในเดือน ตุลาคม 2554  ซึ่งค่าน้ำหนักคะแนน GAT PAT ของแต่ละคณะ  แต่ละสาขา แตกต่างกัน น้องๆสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารประกอบข่าวนะค่ะ
กำหนดการ
สมัครทาง อินเตอร์เน็ต         10-30 พ.ย. 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  13 ธ.ค. 2554
สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย  17-18 ธ.ค. 2554
ประกาศผลขั้นสุดท้าย  21 ธ.ค. 2554
 
ครั้งที่ 2 มีเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกเข้าโดยใช้คะแนน การสอบ GAT PAT  และ/หรือ คะแนนจากการสอบ 7 วิชาสามัญ ของสทศ. รายละเอียดกำหนดค่าน้ำหนักแต่ละวิชา ดูเพิ่มเติมได้จากเอกสารประกอบข่าวค่ะ
กำหนดการ
สมัครทาง อินเตอร์เน็ต 10 กพ. – 7 มี.ค. 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  19  มี.ค. 2555
สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย  24-25 มี.ค. 2555
ประกาศผลขั้นสุดท้าย  28 มี.ค. 2555
 
น้องๆคนไหนที่สนใจ อยากเป็นนิสิตมงบูรพา เตรียมตัวศึกษากำหนดการและเกณฑ์การพิจารณาต่างๆไว้ล่วงหน้าได้เลยนะค่ะ  และศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ได้แนบ Power point แนะนำการรับสมัครของมหาวิทยาลัยบูรพามาให้ด้วย ดาวน์โหลดได้จากเอกสารประกอบข่าวนะค่ะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ :0-3810-2222  ต่อ 2643, 2710,0-3839-0520      
โทรสาร 0-3874-5794      
http://service.buu.ac.th/
 
 
ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
เอกสารประกอบข่าว

Comments