สถาบันการศึกษานานาชาติ ม.รามฯเปิดรับป.ตรี-เอก


UploadImage

สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Institute of International Studies, Ramkhamhaeng University
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2/2556ระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2556 – 18 ตุลาคม 2556
 
หลักสูตรปริญญาตรี
 
-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาการตลาด และสาขาการเงินการธนาคาร (ภาคภาษาอังกฤษ และภาคภาษาจีน)/ BBA (International Business Management, Finance and Banking, Marketing)
-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (ภาคภาษาอังกฤษ)/ BA (English)
-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ภาคภาษาอังกฤษ)/ BA (Mass Communication Technology)
 
หลักสูตรปริญญาโท
-หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ สาขาการตลาด และสาขาการเงินการธนาคาร(ภาคภาษาอังกฤษ และภาคภาษาจีน)/ MBA (General Management, Finance and Banking, Marketing)
-หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)/ MA (Political Science)
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา (ภาคภาษาอังกฤษ)/ M.Ed. (Education Administration)
-หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ภาคภาษาอังกฤษ)/   MA (Communicative English)
 
หลักสูตรปริญญาเอก
-  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ)/ Ph.D. (Business Administration)
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)/ Ph.D. (Political Science)
-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา (ภาคภาษาอังกฤษ)/ Ph.D. (Education Administration)
-หลักสูตรนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)/ LL.D. (Doctor of Laws)
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ที่
สถาบันการศึกษานานาชาติ อาคารสำนักพิมพ์ชั้น 7 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240         
โทร 02-31098895-9             
Email: info@iis.ru.ac.th
Website: http://www.iis.ru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 15,137 คน เขียนข่าวโดย : ศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ เมื่อวันที่ : 22 สิงหาคม 56 เวลา 16:44:00 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ