เปิดศูนย์ OSCC แจ้งปัญหาสังคม"โทร1300"ช่วยด่วนทุกเรื่อง

UploadImage

รมว.พัฒนาสังคมฯ ย้ำศูนย์ OSCC ที่รัฐบาลตั้งขึ้น พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกรูปแบบครบวงจร โดยสามารถร้องเรียนผ่านเครือข่ายทั่วประเทศ 20,000 แห่ง หรือผ่านช่องทางสายด่วน 1300
 
นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวในรายการ “รัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน” ถึงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม One Stop Crisis Center หรือ OSCC ว่า เป็นนโยบายของรัฐบาล โดย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สืบเนื่องจากปัจจุบันที่มีปัญหาสังคมเกิดขึ้นมาก ซึ่งไม่เฉพาะประเทศไทย แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงทั่วโลกจากเทคโนโลยีการสื่อสารที่เข้ามา จึงต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาสังคมที่ชัดเจน และเมื่อวันที่ 9 เม.ย.2556 มีพิธีเปิดศูนย์ฯเพื่อให้การช่วยเหลือเบ็ดเสร็จครบวงจรที่ทำเนียบรัฐบาล โดยศูนย์ดังกล่าวได้บูรณาการทุกกระทรวง เช่น แรงงาน ศึกษาธิการ ยุติธรรม มหาดไทย สาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติฯลฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนที่แจ้งเบาะแส หรือร้องทุกข์เข้ามาทั้งทางตรงและผ่านสายด่วน 1300 ในเชิงรุกอย่างรวดเร็ว
 
นางปวีณา กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายกว่า 20,000 หน่วยทั่วประเทศ รถโมบาย 500 คัน ประจำบ้านพักเด็ก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด พร้อมลงไปรับฟังปัญหาและให้การช่วยเหลือ หากเกี่ยวข้องหน่วยงานใดก็จะส่งต่อทันที เช่น ด้านแรงงานส่งต่อกระทรวงแรงงาน การศึกษาก็กระทรวงศึกษาฯ หรือปัญหาเด็กหาย เด็กขอทาน เป็นกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เป็นต้น ทั้งนี้ นับตั้งแต่เปิดศูนย์ฯ มีประชาชนขอความช่วยเหลือกว่า 200-300 คนต่อวัน สำหรับประชาชนที่ต้องการขอความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ใน 3 ช่องทาง 1.แจ้งด้วยตัวเองโดยตรงที่ส่วนราชการและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศกว่า 20,000 หน่วย 2.ฮอตไลน์ 1300 และ 3.ที่เว็บไซต์ www.osccthailand.go.th  .- สำนักข่าวไทย

Comments