โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ม.ขอนแก่น 2557

 
UploadImage
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2557
รับตรงโดยวิธีพิเศษ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)


จำนวนการรับ
UploadImage


คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 ในโรงเรียนกลุ่มจังหวัด 13 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สายวิทย์-คณิต
- GPAX 4 ภาคการเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00


กำหนดการ

UploadImage

ที่มา : http://home.kku.ac.th/admismd/

รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

เอกสารประกอบข่าว

Comments