ตารางแสดงคณะ สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร จำนวนรับ และเกณฑ์ ม.ขอนแก่น 2557


UploadImage

ตารางแสดงคณะ / สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร จำนวนรับ
และเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา
ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557


UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage


ที่มา : http://reg2.kku.ac.th/eregistration/index.asp

รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ


เอกสารประกอบข่าว

Comments