สอศ.เปิดมอบทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2558

UploadImage

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายสนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ภายใต้แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาจึงให้สถานศึกษาแจ้งข้อมูลให้ผู้ที่สนใจ ครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดทำข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 6 ชุด พร้อมบันทึกข้อมูลลงแผ่นซีดี
 
ให้จัดส่งไปยังสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ภายในวันที่ 30 กรกฏาคม 2556
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มพร้อมรายละเอียดได้ที่ http://eval.nrct.go.th ในส่วนของเอกสารทั่วไป
 
ทั้งนี้สามารถศึกษาแนวทางการจัดทำข้อเสนอการวิจัยได้จากคู่มือที่ http://ver.vec.go.th 

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 4,389 คน เขียนข่าวโดย : ศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ เมื่อวันที่ : 26 มิถุนายน 56 เวลา 14:47:46 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ