รับตรง มทร.ล้านนา ภาคพายัพ ปี55

 UploadImage

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ประกาศกำหนดการการรับนักศึกษาเข้าในโครงการโควตาภาคเหนือ 17 จังหวัด และ โครงการรับตรง หากน้องๆ เปิดเว็บไซต์ ดูในขณะนี้อย่าเพิ่งตกใจไปนะค่ะ ข้อมูลต่างๆยังคงเป็นของปีการศึกษา 2554   ของปีการศึกษา 2555 ยังเป็นแค่ประกาศกำหนดการค่ะ   อดใจรอกันอีกนิดนะค่ะ
  
โครงการรับตรง โควตาภาคเหนือ 17 จังหวัด
สมัครทางไปรษณีย์   รับสมัครวันที่ 1 – 24 กันยายน 2554
สมัครผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 1 – 30 กันยายน 2554
 
สมัครด้วยตนเอง
- ประเภทนักกีฬา ประเภทกิจกรรมสาขา และประเภทสโมสร/จริยธรรม/ศิลปวัฒนธรรม
รับสมัครวันที่ 8 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
- ประเภทเรียนดี
รับสมัครวันที่ 9 –10 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
 

โครงการรับตรงทั่วประเทศ
รับสมัครทางไปรษณีย์    รับสมัครวันที่ 1 ธันวาคม - 31 มกราคม 2555
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต   รับสมัครวันที่ 1 ธันวาคม - 3 กุมภาพันธ์ 2555
รับสมัครด้วยตนเอง   รับสมัครวันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2555
 

รายละเอียดกำหนดการเพิ่มเติม ดาวน์โหลดได้จากเอกสารประกอบข่าวนะค่ะ
 
 
ติดต่อบอบถาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
งานรับนักศึกษาใหม่
โทร. 053 921444 ต่อ 1234
http://entrance.rmutl.ac.th/Qt/
http://entrance.rmutl.ac.th/Bh/

ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
เอกสารประกอบข่าว

Comments