เปิดระเบียบการรับ ! 1 อำเภอ 1ทุน รุ่น4รอบ2 จำนวน1,759 ทุน


UploadImage

คณะกรรมการโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๒ จำนวน ๑,๗๕๙ ทุน ของอำเภอที่ยังไม่มีผู้สอบผ่านการคัดเลือกผู้รับทุนฯ รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๑ จำแนกตามทุนประเภท ๑ จำนวน ๙๑๖ ทุน และทุนประเภท ๒ จำนวน ๘๔๓ ทุน ...
 
 
สรุปสาระสำคัญของคุณสมบัติผู้สมัครรับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2 
 

Comments