บัณฑิตวิทยาลัย ม.เกษตรรับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย หลักสูตรปกติ

UploadImage

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 (หลักสูตรภาคปกติ)
 
การรับสมัคร
 
 - ผู้สนใจสามารถ Download ข้อมูลและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครได้ที่ http://www.grad.ku.ac.th

หรือซื้อ ซีดีข้อมูลและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ราคา 50.- บาท

หรือสั่งซื้อทางไปรษณีย์ ราคา 70.- บาท

ทั้งนี้การสั่งซื้อทางไปรษณีย์ควรสั่งซื้อ "ก่อนเปิดรับสมัครประมาณ 1 สัปดาห์"
           
ตั้งแต่วันที่  3 มิถุนายน 2556 - 9 สิงหาคม 2556

 
๐ สมัคร(เฉพาะทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น) ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2556 - 9 สิงหาคม 2556
 
ส่งหลักฐานการสมัคร
 
  - ด้วยตนเอง (ชำระค่าสมัครเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต)(เว้น วันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดราชการอื่นๆ)
 
- ทางไปรษณีย์ (ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 เท่านั้น)
 
 
ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
ตู้ ปณ. 1104 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903
THE GRADUATE SCHOOL, KASETSART UNIVERSITY
P.O.BOX 1104, CHATUCHAK, BANGKOK 10903, THAILAND
E-mail: fgra@ku.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 4,855 คน เขียนข่าวโดย : ศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ เมื่อวันที่ : 31 พฤษภาคม 56 เวลา 10:50:32 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ