SEAMEO-Japan Educationเปิดคัดโรงเรียนขนาดเล็กรับทุน-ดูงานญี่ปุ่น


UploadImage

องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (องค์การซีมีโอ) และกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น (MEXT) ร่วมกับ สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และธนาคาร Tokyo-Mitsubishi UFJ ได้จัดมอบรางวัล “SEAMEO-JAPAN Education for Sustainable Development (ESD) Award ประจำปี ๒๕๕๖” ภายใต้หัวข้อ “Values Education”ให้แก่โรงเรียนทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว เน้นสร้างความตระหนักและส่งเสริมค่านิยมเชิงบวกในหมู่ครู นักเรียน และชุมชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งเสริมและแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและข้อริเริ่มเกี่ยวกับการศึกษาแบบเน้นคุณค่าในโรงเรียนและชุมชนในภูมิภาค รวมทั้งช่วยเหลือโรงเรียนต่างๆ ให้สามารถพัฒนาและปรับปรุงแนวปฏิบัติที่มีอยู่ ในการส่งเสริมค่านิยมทางการศึกษา

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและการให้รางวัล องค์การซีมีโอจะพิจารณาคัดเลือกโรงเรียน   ทั้งของรัฐและเอกชนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในลักษณะของการส่งเสริมความเข้าใจของนักเรียน และความรู้เกี่ยวกับค่านิยมที่ช่วยพัฒนาการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมเชิงบวก ของนักเรียนผ่านทางนโยบายที่มีประสิทธิภาพ แผนการจัดการ กิจกรรม หลักสูตร และยุทธศาสตร์การเรียน การสอน ภายใต้สามเสาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งประกอบด้วย เสาสังคม และวัฒนธรรม เสาสิ่งแวดล้อม และเสาเศรษฐกิจ ทั้งนี้ องค์การซีมีโอจะมอบรางวัลเงินสดให้กับโรงเรียน ที่ชนะการประกวด ๓ รางวัล และรางวัลพิเศษ ๑ รางวัล พร้อมทั้งเผยแพร่กิจกรรม โครงการ หรือแนวปฏิบัติ ที่ชนะเลิศผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การซีมีโอ โดยแบ่งรางวัลตามลำดับ ดังนี้

- รางวัลที่ ๑ เงินสด ๑,๕๐๐ เหรียญสหรัฐฯ และทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 4 วัน

- รางวัลที่ ๒ เงินสด ๑,๐๐๐ เหรียญสหรัฐฯ

- รางวัลที่ ๓ เงินสด ๕๐๐ เหรียญสหรัฐฯ

- รางวัลพิเศษ เงินสด ๑,๐๐๐ เหรียญสหรัฐฯโดยธนาคาร Tokyo-Mitsubishi UFJ จะพิจารณา

รางวัลนี้ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนน้อยกว่า ๑๕๐ คน) ที่เป็นเลิศในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมค่านิยมทางการศึกษา

ทั้งนี้ สถานศึกษาของรัฐและเอกชนที่สนใจ สามารถเสนอข้อมูลโครงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับรางวัล “SEAMEO-JAPAN Education for Sustainable Development (ESD) Award ประจำปี ๒๕๕๖”

โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดส่งข้อมูลกิจกรรม โครงการ หรือ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด “Values Education” ผ่านทางเว็บไซต์ www.seameo.org พร้อมทั้ง จัดส่งแบบฟอร์มดังกล่าวผ่านทางอีเมล์หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ :

                           อีเมล์ : seameojapan.award@seameo.org

                           ที่อยู่ :SEAMEO-Japan ESD Award

                           SEAMEO Secretariat

                           ๙๒๐ Sukhumvit Road, Klongtoey District,

                           Bangkok ๑๐๑๑๐, THAILAND

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 5,006 คน เขียนข่าวโดย : ศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ เมื่อวันที่ : 18 พฤษภาคม 56 เวลา 21:51:31 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ