แห่ชมโครงการนวัตกรรมบ้านโซล่าเซลล์ ฝีมือเด็กสถาปัตย์12 มหา'ลัย

UploadImage

ประชาชน ให้ความสนใจชมบ้านตัวอย่างจากโครงการนวัตกรรมบ้านโซล่าเซล์ลเพื่ออนาคต ในงานสถาปนิก 56
 
บรรยากาศการจัดแสดง และนำเสนอผลงานโครงการนวัตกรรมบ้านโซล่าเซลล์เพื่ออนาคต ในงานสถาปนิก 56 ที่ห้องจูปิเตอร์ 12 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ เมืองทองธานี เป็นไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนไปชมบ้านตัวอย่าง ที่ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า ลดภาวะโลกร้อน จากผลงานของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12 มหาวิทยาลัย อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งภายในบูธดังกล่าวจะมีนักศึกษาคอยให้คำแนะนำตลอดการจัดงาน
 
นายวิเชียร อุษณาโชติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณาจารย์ นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12 มหาวิทยาลัย ร่วมกันออกแบบบ้านโซล่าเซลล์ พร้อมเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนที่ต้องการติดตั้งแผงโซล่าเซล์ลเพื่อช่วยประหยัดพลังงาน รวมทั้งแนะนำการนำเทคโนโลยีมาใช้ในระดับครัวเรือน และเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นำไปพัฒนาในโครงการต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งปัจจุบันสามารถนำแผงโซล่าเซลล์มาตกแต่งเพิ่มความสวยงามให้กับบ้านได้อย่างกลมกลืน เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของไทยด้วย ทั้งนี้แบบบ้านที่นำมาแสดงประชาชนสามารถนำไปเป็นแบบในการสร้างบ้านได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งจะช่วยทั้งการประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่าย เพราะได้มีการคำนวนต้นทุนการสร้างบ้านไว้เรียบร้อยแล้ว
 
ด้าน นายยุทธนา ทองท้วม อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ประชาชนที่สนใจบ้านโซล่าเซล์ล หรือ บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ หากเป็นบ้านเดิมควรตรวจสอบว่าบ้านสามารถรับแสงสว่างได้ดีหรือไม่ มีพื้นที่เพียงพอต่อการติดแผงโซล่าเซล์ลหรือไม่ มีเงาจากอาคารข้างเคียงบังหรือไม่ หากภายในบ้านมีการติดตั้งแอร์ควรที่จะติดผนังฉนวนกันความร้อน เพื่อช่วยให้ประหยัดพลังงาน และภายในห้องที่ติดตั้งแอร์ต้องไม่ได้รับแสงสว่างเต็มที่จากดวงอาทิตย์ แต่หากเป็นบ้านใหม่สามารถแจ้งต่อสถาปนิกผู้ออกแบบบ้านให้มีความเหมาะสมตามที่ต้องการได้

Comments