รามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ทั่วประเทศ 4-13 พ.ค.นี้

UploadImage

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับชั้นปริญญาตรี (ประเภทต่าง ๆ รวม 4 ประเภท) ประจำปีการศึกษา  2556
 
 
ประเภทที่รับสมัคร
 
    1. การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับชั้นปริญญาตรี
 
    2. การรับสมัครผู้เข้าศึกษาเพื่อเตรียมศึกษาสำหรับปริญญาตรี (Pre-Degree)
 
    3. การรับสมัครนิสิตนักศึกษาที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
 
    4. การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทเทียบโอนหน่วยกิต

ำหนดการรับสมัคร
      
- จำหน่ายใบสมัครที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   ณ อาคาร สวป. ชั้น 1 ตั้งแต่วันนี้  - 13 พ.ค.2556
  
- รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต   ตั้งแต่วันนี้ - 13 พ.ค.2556
 
- รับสมัครทางไปรษณีย์   ตั้งแต่วันนี้ - 10 พ.ค.2556
 
 
รับสมัครที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันที่ 4 - 13 พ.ค.2556 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
   
ข้อมูลการรับสมัคร

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 7,777 คน เขียนข่าวโดย : ศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ เมื่อวันที่ : 01 พฤษภาคม 56 เวลา 11:54:36 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ