สวทช.เปิดรับเข้าฝึกอบรมหลักสูตรวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 3

UploadImage

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เปิดรับเข้าฝึกอบรมหลักสูตรวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 3
 
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 17 พฤษภาคม 2556

รับจำนวน 30 ท่านเท่านั้น

 
ติดต่อสอบถามที่
 
โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ 
 
โทรศัพท์. 02 644 8150 ต่อ 743, 742, 732  
 

Comments