รับตรง สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย คณะวิศวฯ มช.

UploadImageสมัครเข้ารับการคัดเลือก สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
  จำนวนรับ 15 คน

การสมัคร  
       สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.cpe.eng.cmu.ac.th/isneRegis/index.php  หรือ สมัครด้วยตนเองที่ ตึก 30 ปี ชั้น 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 14 พฤษภาคม 2556


การคัดเลือก
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกโดยมีการ
    สอบข้อเขียน ในวัน เสาร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2556

        ช่วงเช้า สอบข้อเขียน วิชาความถนัดทางวิศวกรรม
        ช่วงบ่าย ภาษาอังกฤษและความถนัดทางคอมพิวเตอร์

เอกสารที่ต้องเตรียม

        สำเนาระเบียนผลการศึกษา (รบ.1) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6
        สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
        สำเนาทะเบียนบ้านปัจจุบัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
        รูปถ่ายหนาตรงขนาด 3 x 4 ซม. ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป (ติดที่ใบสมัคร)
        หลักฐานการได้รับรางวัลการประกวดหรือการแข่งขันทางวิชาการ หรือหลักฐานการร่วมโครงการคอมพิวเตอร์โอลิมปิก (ถ้ามี)

 

สอบถามข้อมูลติดต่อ
Tel: 08-4614-0006, 0-5394-2023
E-mail: isne.cmu@gmail.com

ที่มา :
http://www.cpe.eng.cmu.ac.th/2013/news-view.php?news_id=40

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 7,679 คน เขียนข่าวโดย : ธนดล วิมาลัย เมื่อวันที่ : 17 เมษายน 56 เวลา 14:22:27 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ