รับตรง บัญชีและการเงิน ภาคพิเศษ รามคำแหง 2556

UploadImage


โครงการบัญชีบัณฑิต ภาคพิเศษ
การบัญชีและการเงิน  รุ่นที่  6
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ปีการศึกษา  2556


คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกเข้าศึกษา
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3) หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติประกอบอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษา  ชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2551
- สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า
- ผู้กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี
- ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

จำหน่ายใบสมัครและสมัครได้ตั้งแต่
วันที่  24  มีนาคม – 26  เมษายน  2556  เว้นวันหยุดราชการ
เวลา 8.30  -  16.30  น.  
ณ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  (หัวหมาก)  คณะบริหารธุรกิจ  ชั้น 4 ห้อง 402
โทร. 02-3108237, 02-3108214 – 7 ,
02-3108226 – 8 ต่อ 2401 และ 2404 ,
086-3065173 - 4 , 086-5210033

ค่าใบสมัครชุดละ 200 บาท  ค่าสมัคร  500  บาท


ที่มา : www.acctfin.ru.ac.th


สามารถ Download 

รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ


เอกสารประกอบข่าว :

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 16,197 คน เขียนข่าวโดย : ธนดล วิมาลัย เมื่อวันที่ : 09 เมษายน 56 เวลา 14:04:39 น.

คุณ นาถชนก ทองเกลี้ยง ได้แสดงความคิดเห็นว่า

""

เมื่อเวลา 31 พฤษภาคม 56 14:32:16 น.
คุณ นาถชนก ทองเกลี้ยง ได้แสดงความคิดเห็นว่า

""

เมื่อเวลา 03 พฤษภาคม 56 13:48:12 น.
สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ