ม.5 เตรียมตัว!!! ปฏิทิน Admission 2557

UploadImage


           จากการประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ.มีมติ  เมื่อวันที่ 2 เมษา 2556 ให้มีการปรับเปลี่ยนปฏิทินการสอบแอดมิชชั่นประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีการกำหนดการสอบต่างๆ  ไว้ดังนี้


ปฏิทิน ADMISSION 2557

รับสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 1-27 ต.ค. 2556
รับสมัครสอบวิชา 7 วิชาสามัญ 1-24 พ.ย. 2556
สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 7-10 ธ.ค. 2556
สอบ 7 วิชาสามัญ 4-5 ม.ค. 2557
รับสมัครสอบ GAT/PAT 2/2557 15-26 ม.ค. 2557
ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 19  ม.ค. 2557
สอบ O-NET ปีการศึกษา 2556 ปลายเดือน ก.พ. 2557
สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 8-11 มี.ค. 2557
ประกาศผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556 ต้นเดือน เม.ย. 2557
ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 27 เม.ย. 2557


ระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse)
มหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือกไปยัง สอท. ทำข้อมูลสำหรับประกาศให้นักเรียนำข้อมูลสำหรับประกาศให้นักเรียนยืนยันสิทธิ์ 23 พ.ค. 2557
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน ที่ตาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน ที่ตนได้รับคัดเลือก 19 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2557
สอท.ประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบรับตรงของมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน 5 มิ.ย. 2557
ADMISSION 2557
จำหน่ายระเบียบการคัดเลือกในระบบกลาง ปีการศึกษา 2557 5-15 มิ.ย. 2557
รับสมัคร ADMISSION 8-15 มิ.ย. 2557
ชำระเงินค่าสมัคร 8-17 มิ.ย. 2557
ผู้สมัครตรวจสอบคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก 20-21 มิ.ย. 2557
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 28 มิ.ย. 2557
สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 7-9 ก.ค. 2557
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 15 ก.ค. 2557


credit by p'dome eduzones

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 200,920 คน เขียนข่าวโดย : ธนดล วิมาลัย เมื่อวันที่ : 09 เมษายน 56 เวลา 09:26:41 น.

คุณ พลธนิก เลิศชวลิตานนท์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า

""

เมื่อเวลา 01 พฤษภาคม 56 17:29:52 น.
สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ