ม.5 เตรียมตัว!!! ปฏิทิน Admission 2557

UploadImage


           จากการประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ.มีมติ  เมื่อวันที่ 2 เมษา 2556 ให้มีการปรับเปลี่ยนปฏิทินการสอบแอดมิชชั่นประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีการกำหนดการสอบต่างๆ  ไว้ดังนี้


ปฏิทิน ADMISSION 2557

รับสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 1-27 ต.ค. 2556
รับสมัครสอบวิชา 7 วิชาสามัญ 1-24 พ.ย. 2556
สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 7-10 ธ.ค. 2556
สอบ 7 วิชาสามัญ 4-5 ม.ค. 2557
รับสมัครสอบ GAT/PAT 2/2557 15-26 ม.ค. 2557
ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 19  ม.ค. 2557
สอบ O-NET ปีการศึกษา 2556 ปลายเดือน ก.พ. 2557
สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 8-11 มี.ค. 2557
ประกาศผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556 ต้นเดือน เม.ย. 2557
ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 27 เม.ย. 2557


ระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse)
มหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือกไปยัง สอท. ทำข้อมูลสำหรับประกาศให้นักเรียนำข้อมูลสำหรับประกาศให้นักเรียนยืนยันสิทธิ์ 23 พ.ค. 2557
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน ที่ตาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน ที่ตนได้รับคัดเลือก 19 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2557
สอท.ประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบรับตรงของมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน 5 มิ.ย. 2557
ADMISSION 2557
จำหน่ายระเบียบการคัดเลือกในระบบกลาง ปีการศึกษา 2557 5-15 มิ.ย. 2557
รับสมัคร ADMISSION 8-15 มิ.ย. 2557
ชำระเงินค่าสมัคร 8-17 มิ.ย. 2557
ผู้สมัครตรวจสอบคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก 20-21 มิ.ย. 2557
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 28 มิ.ย. 2557
สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 7-9 ก.ค. 2557
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 15 ก.ค. 2557


credit by p'dome eduzones

Comments