สวทช.จัดมหกรรมสมัครงานด้านวิทย์-เทคโนฯรับกว่า 2,000 อัตรา

 
UploadImage

ครั้งแรกของประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จับมือกับพันธมิตรจากภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดงาน “มหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2556” หรือ “S&T Job Fair 2013” โอกาสทองของผู้สนใจที่จะร่วมงานกับ สวทช. และ 20 บริษัทชั้นนำ กว่า 2,000 อัตรา
 
ตำแหน่งและจำนวนที่รับสมัคร
 
นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 100 อัตรา
 
เภสัชกร50 อัตรา
 
วิศวกร เครื่องกล/ไฟฟ้า/อุตสาหการ/โยธา 100 อัตรา
 
นักวิเคราะห์ 50 อัตรา
 
Network/Software Engineering 200 อัตรา
 
Software Developer 30 อัตรา
 
Programmer50 อัตรา
 
กลุ่มงาน QA/QC/Safety 200 อัตรา
 
และสาขาวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวนมาก
 
พร้อมกันนี้ ระหว่างงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2556 หรือ NAC 2013 วันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2556 จะมีจัดเสวนาในหัวข้อ “AEC: ขุมทรัพย์ Talent ไร้พรมแดน” ในวันที่ 31 มีนาคม 2556 โดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจากภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย

เนื้อหาของการเสวนาเน้นให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะแรงงานวิจัยและพัฒนา จูงใจให้เยาวชนรุ่นใหม่และผู้ปกครองเกิดความสนใจในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนร่วมกันพัฒนาบุคลากรในด้านนี้ให้มีคุณภาพและเพิ่มจำนวนขึ้น ตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://www.nstda.or.th/nac2013
 
         
งาน “S&T Job Fair 2013” ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2556 บริเวณโถงกลางชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. เวลา 10:00 – 15:00 น. เพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบถึงความต้องการ โอกาส และความก้าวหน้าของบุคลากร ในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และหากท่านมีความสนใจจะร่วมงาน สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร 
 ไฟล์ MS Word |  ไฟล์ PDF เพื่อเตรียมพร้อมสมัครงานได้ทันที

Comments