อัตราการแข่งสอบเข้าม.1รร.ดังลด-สพฐ.หนุนเปิดห้องเรียนพิเศษเพิ่ม

UploadImage
เลขาฯ กพฐ. ตรวจสนามสอบ ม.1 รร.สตรีวิทยา เบื้องต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขณะที่นักเรียนขาดสอบร้อยละ 5 ส่วนอัตราการแข่งขันปีนี้ลดลงเหลือ 3 ต่อ 1
 
นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปีการศึกษา 2556 กล่าวภายหลังการติดตามการสอบชั้น ม.1 ที่ รร.สตรีวิทยาว่า ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีนักเรียนขาดสอบเพียงร้อยละ 5 จากผู้สมัคร 1,071 คน โดยจำนวนห้องเรียนปกติรับได้ 7 ห้อง ห้องละ 50 คน รวม 350 คน เมื่อเปรียบเทียบอัตราการแข่งขันเท่ากับ 3 ต่อ 1 คน ถือว่าน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา หลังจากนี้จะตรวจข้อสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์และประกาศผลในวันที่ 27 มี.ค.นี้ ก่อนหน้านี้ ได้เปิดสอบคัดเลือกและมอบตัวประเภทห้องเรียนพิเศษ ประกอบด้วย EP ห้องเรียนวิทย์-คณิต สสวท. และ สอวน.ไปแล้วเมื่อวันที่ 2 มี.ค.ที่ผ่านมา จำนวน 162 คน อย่างไรก็ตาม ถือว่าการเปิดห้องเรียนพิเศษถือเป็นการตัดสินใจของแต่ละโรงเรียนตามความเหมาะสม ทั้งด้านศักยภาพและความต้องการของนักเรียนและผู้ ปกครอง โดย สพฐ.มีหน้าที่กำกับนโยบายที่ให้มีการเปิดเพิ่มขึ้นจากเดิมที่กำหนดไว้ว่าให้เปิดร้อยละ 10 เป็นสามารถเพิ่มเติมได้ร้อยละ 10 ต่อปี จากจำนวนห้องเรียน ซึ่งบางโรงเรียนอาจจะเป็นร้อยละ 20 หรือร้อยละ 30 พร้อมทั้งติดตามประเมินผลหลังการเพิ่มห้องเรียนพิเศษ ซึ่งถือเป็นการเพิ่มโอกาสในการรับบริการได้มากขึ้น บรรยากาศก่อนการสอบทั้งนักเรียนและผู้ปกครองต่างไหว้สิ่งศักดิ์ประจำโรงเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนการเข้าสอบ

Comments