ค้านแนวคิดซ้ำชั้น แนะควรสอนซ่อมเสริมน.ร.ที่มีปัญหา

นักวิชาการ มศว ค้านแนวคิดซ้ำชั้น แนะควรสอนซ่อมเสริมน.ร.ที่มีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
 
         รศ.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวถึงกรณีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัดศธ.) ระบุว่า การที่เด็กไทยอ่านไม่ออกเขียนไม่คล่องมีสาเหตุหนึ่งมาจากระบบการประเมินและวัดผลในภาพรวมของทุกสังกัดน่าจะมีปัญหา และเพื่อแก้ปัญหาเด็กอ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่คล่อง ศธ.จะเสนอรัฐบาลชุดใหม่ให้มีนโยบายเรียนซ้ำชั้นเหมือนในอดีต ว่า ต้องไม่ลืมว่าเด็กแต่ละคนมีศักยภาพที่หลากหลาย บางคนอาจเขียนไม่คล่องอ่านหนังสือไม่ออก แต่มีความรู้ความสามารถด้านอื่น การเรียนซ้ำชั้นเท่ากับประทับตราให้เด็กรู้สึกด้อยคุณค่า โดยตนอยากเสนอว่าถ้าเด็กมีปัญหาเรื่องอ่านไม่ออกเขียนไม่คล่อง ศธ.ควรพิจารณาจากการเรียนการสอน หรือหลักสูตร หรือครูผู้สอน ว่ามีวิธีการที่เข้าถึงเด็กในการทำให้เด็กอยากจะอ่านอยากจะเขียนหรือไม่ ถ้าได้ครูดีที่มีความสามารถและเข้าถึงปัญหาของเด็กแต่ละคน ปัญหาการเขียนไม่ได้ อ่านไม่ออกจะค่อยๆ หมดไป

          รศ.ชาญวิทย์ กล่าวว่า นอกจากนี้ อยากให้ ศธ.ดูในเรื่องเนื้อหาสาระการเรียนของเด็กๆ ด้วยทุกวันนี้เด็กไทยเรียนเยอะมาก เนื้อหาสาระอัดแน่นไปหมด ผิดกับเด็กในสมัยก่อนที่เรียนเนื้อหาสาระไม่มาก เด็กมีเวลาคัดไทย อ่านไทย เขียนไทย เขียนเรียงความ ย่อความ ท่องบทอาขยานทั้งเทคโนโลยีที่เราอยากให้เด็กทันสมัยรู้เท่าทันโลก อัดแน่นให้ต้องเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ค้นหาเนื้อหาสาระทางอินเตอร์เน็ต สิ่งเหล่านี้มาเบียดบังเวลาการใช้ภาษาที่ถูกต้องของเด็กไทยไป หากเด็กคนไหนอ่านไม่ออกเขียนไม่คล่องก็ควรจะได้มีเวลาฝึกฝนในด้านนั้นๆ ให้มากกว่าคนอื่น อาจจะเปิดซ่อมเสริมเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาในด้านวิชาที่อ่อนให้มีความเข้มแข็งขึ้น
 
 
 
โดยศูนย์ข่าวการศึกษาไทย (ENN) 4 ส.ค. 54

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 10,225 คน เขียนข่าวโดย : อติภา พิสณฑ์ เมื่อวันที่ : 04 สิงหาคม 54 เวลา 10:12:54 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ