ประกาศผล “ทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 3” เร่งสร้างครูวิทย์ พัฒนาผลผลิตชาติ

UploadImage

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศผล “ทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 3” เร่งสร้างครูวิทย์ พัฒนาผลผลิตชาติ
 
นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท. เปิดเผยว่า สสวท. ประกาศผลทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือ สควค. ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2556 ระยะที่ 3

โดยประกาศผลในวันนี้ คือวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2556

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ สสวท. www3.ipst.ac.th/dpst

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่สมัครสอบ หรือ สสวท. Contact Center 0-2335-5222

โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะที่ 3 เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของ สสวท. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมติคณะรัฐมนตรี ให้ทุนการศึกษาปริญญาโทในประเทศ พ.ศ.2556 แก่ข้าราชการครูทุน สควค. จำนวน 554 ทุน เพื่อส่งเสริมและเร่งเพิ่มจำนวนผลิตครูวิทยาศาสตร์ศักยภาพสูง พัฒนาการเรียนการสอนรองรับอนาคต.

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 11,332 คน เขียนข่าวโดย : ศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ เมื่อวันที่ : 04 มีนาคม 56 เวลา 12:29:44 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ