สพฐ.ขอร่วมมือจุฬาฯ วิจัยหาคำตอบลดการบ้านเด็ก

UploadImage

สพฐ.มอบหมายสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปหารือร่วมกับภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อทำการวิจัยประเด็นการลดการบ้านนักเรียน

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องการปรับหลักสูตรการเรียนการสอน ว่า ขณะนี้ตนได้มอบหมายให้สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปหารือร่วมกับภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อทำการวิจัยประเด็นการลดการบ้านนักเรียน ซึ่ง สพฐ.ไม่ได้มีการตั้งโจทย์เอาไว้ ว่าการปรับเรื่องการให้การบ้านนักเรียนจะไปในทิศทางใด เนื่องจาก สพฐ.ไม่ได้มีเจตนาที่จะยกเลิกการให้การบ้านกับเด็ก แต่ต้องการที่จะลดปริมาณการให้การบ้าน ให้เหมาะสมตามแต่ละช่วงวัย เพราะที่ผ่านมาเด็กได้รับการบ้านแบบซ้ำซ้อนกัน เนื่องจากขาดการประสานงานระหว่างครูผู้สอน จนเกิดความล้มเหลวในการให้การบ้านที่ขาดการประสานงาน โดยที่ครูไม่รู้เลยว่าในแต่ละวันเด็กได้รับมอบหมายงานการบ้านมาเท่าไร ดังนั้น สพฐ.จึงอยากให้ครูประสานเรื่องการให้การบ้านนักเรียนก่อน เพื่อให้การบ้านเด็กในปริมาณที่เหมาะสมของแต่ละวัน และอยากให้มีการบูรณาการเรื่องดังกล่าวด้วย เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์และการเรียนรู้แก่นักเรียน

Comments