โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประกาศผลสอบข้อเขียนพรุ่งนี้ทั้งชาย-หญิง


UploadImage

เว็บเพจโรงเรียนนายร้อยตำรวจ http://www.facebook.com/thairpca แจ้งถึงนักเรียนที่สมัคร และทำการสอบข้อเขียน เพื่อเข้าเรียนต่อในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ทั้งชายและหญิง

โดยโรงเรียนนายร้อยตำรวจจะประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนในวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ นี้ ในเวลาช่วงเย็น

ติดตามได้ที่ 
http://www.rpca.ac.th/index.asp

Comments