รับตรง ผู้ช่วยทันตแพทย์ จุฬาฯ 2556

UploadImage

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง ระเบียบการรับสมัครบุคคลเข้าฝึ กอบรม 
“ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์  ”
ประจําปี การศึกษา 2556คณสมบัติ
1.เป็นผู้สําเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6 หรือ เทียบเท่า)
2 อายุครบ 16 ปี บริบูรณ์ และไมเกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันเปิดรับสมัคร


กำหนดการ
รับสมัคร                                      1-28 กุมภาพันธ์ 2556

ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการสอบ            5 มีนาคม  2556
สอบข้อเขียน                                   11 มีนาคม  2556
ประกาศผลสอบข้อเขียน                      13 มีนาคม  2556
สอบสัมภาษณ์                                 18  มีนาคม 2556
ประกาศผลสอบผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน         20 มีนาคม 2556
รายงานตัวลงทะเบียนเรียน                29 มีนาคม 2556
เปิดการฝึกอบรม                               22 เมษายน 2556

ที่มา : http://www.dent.chula.ac.th

 

เอกสารประกอบข่าว :

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 27,723 คน เขียนข่าวโดย : ธนดล วิมาลัย เมื่อวันที่ : 30 มกราคม 56 เวลา 17:02:48 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ