สอบตรง สถาปัตย์ ม.ศิลปากรฯ

UploadImage


สอบตรง สถาปัตย์ ศิลปากรฯ

         สำหรับน้องๆ ที่อยากเรียนสถาปัตย์ หรืออยากเป็นสถาปนิก ลองมาสอบโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโดยตรง หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาวิชาสถาปัตยกรรม ปีการศึกษา 2555ดูสิคะ
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
         เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่น ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำว่า 2.00
 
กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก
การรับสมัคร  1 สิงหาคม – 12 กันยายน 2554
สอบข้อเขียน  20-21 ตุลาคม 2554
สอบสัมภาษณ์  26 พฤศจิกายน 2554 (เฉพาะผู้ผ่านข้อเขียน)

 
วิธีการสมัคร
สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.arch.su.ac.th/admission2555  
โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์รูปถ่ายให้เรียบร้อย
 

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเพื่อดูรายละเอียดที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณบุญทรัพย์ ศรีรัตนธรรม 085-9181454, คุณวิมลพร น้อยสังข์ 085-9181525
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนหน้าพระลาน กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-2215877
โทรสาร. 02-2218837
www.arch.su.ac.th
 
 
 
โดยศูนย์ข่าวการศึกษาไทย (ENN) 25 ก.ค. 54

เอกสารประกอบข่าว

Comments