มหาจุฬาฯ-ส.พระปกเกล้า ศาล-80 สถาบันการศึกษาทำหลักสูตรสันติศึกษา แก้ขัดแย้งในชาติ

UploadImage

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผนึกกำลังสถาบันพระปกเกล้า ศาลยุติธรรม และ 80 สถาบันการศึกษา จัดทำหลักสูตรสันติศึกษา แก้ปัญหาความขัดแย้งในประเทศชาติ
 
พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วย นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และนายวิรัช ชินวินิจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมลงนามความร่วมมือ พัฒนาโครงการปริญญาโท สาขาวิชาสันติศึกษา กับเครือข่ายมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษากว่า 80 แห่ง เพื่อส่งเสริมบุคลากรด้านสันติวิธีลดความขัดแย้งในสังคมและประเทศชาติ ทั้งนี้ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวว่า การลงนามครั้งนี้ ถือเป็นการส่งสัญญาณผลักดันให้มีการใช้หลักสันติศึกษามาสร้างความสงบสุขแก่ประเทศชาติ โดยเฉพาะการแก้ไขความขัดแย้งในสังคม รวมถึง ปัญหาความไม่สงบชายแดนภาคใต้ ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นการผลิตวิศวกรทางด้านสันติภาพ ให้มีส่วนสำคัญในการเจรจาให้เกิดความปรองดอง ผ่านองค์ความรู้ และประสบการณ์ที่หลากหลาย
ด้าน นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า การจัดหลักสูตรสันติวิธี มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองขณะนี้มาก เหมาะสำหรับผู้นำประเทศ นักการเมือง ผู้นำทางทหาร ผู้นำทางตำรวจ โดยเฉพาะผู้นำที่อยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพราะจะทำให้เกิดมุมมองความคิดที่รอบด้านมากขึ้น ขณะที่นักการเมือง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดใช้ในสังคม เป็นหลักสูตรแรกของการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่สมบูรณ์ที่สุด

Comments