ข่าวดี! สพฐ.จะปฏิรูปหลักสูตรเพื่อลดชั่วโมงเรียนลง

UploadImage

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบุ การปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาจะบูรณาการการเรียนรู้แบบครบวงจร เพื่อลดชั่วโมงการเรียนการสอนตามข้อคิดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 
นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ว่า ที่ประชุมได้หารือเรื่องการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายของ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีความคืบหน้าแล้วว่าจะมีการทบทวนเนื้อหาบางส่วนที่ไม่เป็นปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มสาระสังคมศึกษา ซึ่งสามารถทบทวนและปรับปรุงได้ อย่างไรก็ตามระหว่างรอการทบทวนเนื้อหาหลักสูตร สพฐ.ได้วิเคราะห์หลักสูตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเห็นว่าในเชิงปรัชญาและแนวทางการใช้หลักสูตรยังมีความทันสมัยอยู่ โดยเฉพาะหลักการของหลักสูตรที่มาตรฐานไม่ได้อิงเนื้อหาตายตัวยังคงเป็นหลักการที่ใช้ได้
 
นายชินภัทร กล่าวอีกว่า สพฐ.ได้นำข้อวิเคราะห์ของนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา ที่ว่าเด็กไทยเรียนมากแต่รู้น้อยมาพิจารณา พบว่าเรายังจัดการเรียนการสอนแบบแยกส่วน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่ครูเน้นว่าต้องสอนให้ครบหลักสูตรจนเด็กนักเรียนไม่สามารถรับได้ กระบวนการเรียนการสอนที่ครูจัดชั่วโมงสอนอย่างเคร่งครัด การให้การบ้านที่มีโครงงานแก่นักเรียนมากเกินไป รวมทั้งกระบวนการวัดและประเมินผลที่แยกส่วน จึงได้ข้อสรุปว่า สพฐ.จะปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้วิธีการบูรณาการแบบครบวงจร

โดยมอบให้สำนักวิชาการไปจัดทำคู่มือการบูรณาการการเรียนรู้แบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่ก่อนเปิดเทอม โดยครูต้องบูรณาการเนื้อหาทุกกลุ่มสาระ จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ลดชั่วโมงลงแต่ครอบคลุมเนื้อหาหลายกลุ่มสาระ บูรณาการการให้การบ้าน ซึ่งจะเป็นเรื่องใหญ่และเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 7,188 คน เขียนข่าวโดย : ศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ เมื่อวันที่ : 15 มกราคม 56 เวลา 21:49:17 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ