รับตรง โครงการเพชรในตม มศว. 56

UploadImage

โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปีการศึกษา 2556


คุณสมบัติ
- มีสัญชาติไทยและบิดา หรือมารดา มีภูมิลําเนาอยู่ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและ ป้องกันตนเอง (อพป.) ยกเว้นอำเภอเมือง มาแล้วไม่ น้อยกวา 3 ปีนับจนถึงวันรับสมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6
- GPAX 5ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

กำหนดการ
รับสมัคร                                     17 ธันวาคม 2555 - 25 มกราคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ            5 กุมภาพันธ์ 2556
สอบคัดเลือก                              16 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศผลการสอบ                       1 เมษายน 2556
รายงานตัว                                    3 พฤษภาคม 2556


สามารถ Download รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร
จากไฟล์แนบด้านล่างครับ 

ที่มา :  http://admission.swu.ac.th/

เอกสารประกอบข่าว :

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 62,184 คน เขียนข่าวโดย : ธนดล วิมาลัย เมื่อวันที่ : 18 ธันวาคม 55 เวลา 09:27:09 น.

คุณ panita srisuwan ได้แสดงความคิดเห็นว่า

""

เมื่อเวลา 08 กรกฎาคม 56 21:39:59 น.
สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ