มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฏร์ธานี เปิดรับสมัคร ครูและพนักงานโรงเรียน 18 อัตรา

UploadImage

มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฏร์ธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งครูประจำการและตำแหน่งพนักงานสาขาวิชาต่าง ๆ รวมจำนวน 18 อัตรา

รายละเอียด 
 
ตำแหน่งครูประจำการ วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางสาขาวิชาต่าง ๆ 15 อัตรา ได้แก่
 
สาขาวิชาเคมี 1 อัตรา
 
สาขาขีววิทยา 1 อัตรา 
 
สาขาวิชาฟิสิกข์ 1 อัตรา 
 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์  1 อัตรา 
 
สาขาวิชาภาษาไทย 1 อัตรา
 
สาขาวิชาสังคมศึกษา 1 อัตรา  
 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา 
 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา (เฉพาะชาวต่างประเทศ) 
 
สาขาวิชาภาษาจีน 1 อัตรา 
 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา 
 
สาขาวิชาการงานและอาชีพ 1 อัตรา (สาขาวิชาคหกรรม , เกษตรและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
สาขาวิชาพละ 2 อัตรา 
 
สาขาแนะแนว 1 อัตรา (ต้องศึกษาทางด้านจิตวิทยา)
 
พนักงานธุรการ 1 อัตรา
 
พนักงานการเงินและพัสดุ 1 อัตรา
 
พนักงานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา

คุ
ณสมบัติ
 
วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางสาขาวิชาที่จะสอน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี (ยกเว้นครูประจำการชาวต่างประเทศ) และใช้ภาษาอังกฤษในระดับการสื่อสารทั่วไปได้ 
 
มีทัศนคติที่ดี มีความถนัด ความสนใจในวิชาชีพครู
 
ผู้สมัครสามารถสมัครออนไลน์

ตั้งแต่บัดนี้ - 20 ธันวาคม 2555

ที่ 
http://www2.surat.psu.ac.th/ 

หรือสมัครด้วยตนเองที่

อาคารบริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม (ตึกตัวยู) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี


 

Comments