รับตรง โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ 2556

UploadImage
 
รับตรง โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2556
 
จำนวนรับเข้าศึกษา  รวมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน แบ่งออกเป็น

1 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 50 คน
2 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากโรงเรียนในเขตภูมิภาค 45 คน
3 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศ 5 คน

 
         
 
คุณสมบัติ
 
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
- GPAX 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ
- GPAX 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
กำหนดการ

รับสมัคร                                                    3 ธันวาคม 2555 - 4 มกราคม 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน            14 มกราคม 2556
สอบข้อเขียน                                            27 มกราคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอบสัมภาษณ์      1 มีนาคม 2556 
สอบสัมภาษณ์                                           13 มีนาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                  18 มีนาคม 2556
ยืนยันสิทธิ์                                                25-26 มีนาคม 2556

ค่าสมัคร 700 บาท

 


 
ที่มา: http://seas.arts.tu.ac.th/
 

เอกสารประกอบข่าว :

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 31,235 คน เขียนข่าวโดย : ธนดล วิมาลัย เมื่อวันที่ : 30 พฤศจิกายน 55 เวลา 10:08:45 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ