รับตรง โควตา 30 จังหวัด ม.เกษตรศาสตร์ 13 คณะ 373 คน


UploadImage

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ)ประจำปีการศึกษา 2556

การสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยกำหนดให้ใช้ผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ที่สอบในเดือนตุลาคมเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในการคัดเลือกเข้าศึกษา

ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะ / สาขาวิชา กำหนด โดยมีหลักการให้เป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างแท้จริง

ดังนั้น จะคัดเลือกนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดของจังหวัด จังหวัดละ 1 คน ก่อน หากจังหวัดมีมากกว่าจำนวนรับให้พิจารณาจากคะแนนสูงสุดเรียงลำดับไปถึงจำนวนที่กำหนดรับ กรณีที่โควตาจำนวนรับยังเหลือให้พิจารณาจากคะแนนสูงสุดว่าเป็นของใครคนนั้นจะได้สิทธิ์ ผู้มีสิทธิ์สมัคร คือ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์พิจิตร ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ และเขตการศึกษา 1 , 5 , 6 และ12 ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการสมุทรสาคร กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี และตราด รวม30 จังหวัด มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำ เนินการรับสมัครโดยให้นักเรียนสมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์http://reg.registrar.ku.ac.th/quota-admission/

และชำระเงินค่าสมัครจำนวน 300 บาท ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์

หลังจากนักเรียนสมัครผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครและแนบสำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร และหลักฐานการสมัครตามที่คณะ/สาขาวิชา กำหนด ส่งที่อาจารย์แนะแนวของโรงเรียน เพื่ออาจารย์แนะแนวจะได้รวบรวมส่งสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อไป

คณะที่รับเข้าศึกษามี 13 คณะ รวมจำนวนรับเข้าศึกษา 373 คนรายระเอียดเพิ่มเติม ที่ : 
http://reg.registrar.ku.ac.th/quota-admission/30.pdf

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 43,275 คน เขียนข่าวโดย : ศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ เมื่อวันที่ : 31 ตุลาคม 55 เวลา 14:30:05 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ