รับตรง ม.ราชภัฎนครปฐม 2556

 

 
UploadImage
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครถึง  16 มีนาคม 2556
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดรับสมัครถึง  12 มกราคม 2556
คณะอื่น ๆ เปิดรับสมัครถึง  12 พฤษภาคม 2556

GPAX ตามแต่ละสาขากำหนด (ตามไฟล์แนบ)

ค่าสมัคร 200 บาท


สามารถ Download รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ

 

ที่มา : http://ac.npru.ac.th/

เอกสารประกอบข่าว

Comments