สช.ประกาศอัตราเงินเดือนปรับใหม่ ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

แจ้ง...  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 เรื่อง อัตราเงินเดือนผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม.... (ดาวน์โหลด)
ที่มา...

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน


       UploadImage

Comments