รับตรง และ โควตา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง 2556

UploadImage
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2556  
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 20 พฤษศจิกายน 2555

 

รายละเอียดโครงการ
1. โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (ช้างเผือก)
- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายวิทย์
- สอบได้คะเเนนเฉลี่ยเป็นอันดับที่ 1-3 
- GPA คณิต เคมี ฟิสิกส์ อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.5


2.  การให้โควตาบุตรของบุคลากร สจล.
- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายวิทย์
- GPA X ไม่ต่ำกว่า 2.75
 

ที่มา  : http://www3.reg.kmitl.ac.th/index/index.php  

 

สามารถ Download รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ

Comments