F-TA Present Fashion Showcase ฝีมือนศ.ออกแบบแฟชั่นมทร.ธัญบุรี


UploadImage

สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ  คณะศิลปกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  (มทร.)  ธัญบุรี  เปิดบ้านการนำเสนอผลงานแฟชั่นของนักศึกษา  ชั้น  ปีที่  1,2,3 

                นายสุระจิตต์  แก่นพิมพ์   อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ  เล่าว่า  ต้องการนำเสนอศักยภาพของนักศึกษา โดยมีแนวความคิดต่างๆ ที่มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบลวดลายและงานด้านแฟชั่น เช่น สภาพแวดล้อมในสังคม  ความสวยงามและเรื่องราวของธรรมชาติ  รวมถึงการไล่เฉดสีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพื่อสร้างความโดดเด่น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  เพื่อผลิตเครื่องแต่งกายในรูปแบบต่างๆ เพื่อความเหมาะสมตามโอกาสและวาระที่แตกต่างกัน เช่น เครื่องแต่งกายชุดลำลอง  เครื่องแต่งกายชุดราตรี  และชุดที่เกิดจากจิตนาการและแรงบันดาลใจ ซึ่งจากการทำงานของนักศึกษา รวมทั้งให้นักศึกษามีทักษะของกระบวนการการทำงานด้านแฟชั่น เรียนรู้วิธีการออกแบบเครื่องแต่งกายให้ตรงตามความต้องการ และประสบการณ์ด้านแฟชั่นอื่นๆ  เพื่อมาพัฒนาตัวเอง ทั้งด้านความคิด และด้านฝีมือต่อไป โดยแบ่งออกเป็นแรงบันดาลใจจาก 3เรื่องราว ของแต่ละชั้นปี ดังนี้


UploadImage

                “หยก”  นายนภดล  รอบรู้  และ  “ดรีม”  นางสาวนันธมน  สายสุทธิ์  นักศึกษาชั้นปีที่  1  เล่าว่า   Madsmochel Back to Basic  ของนักศึกษาชั้นปีที่  1  ได้แรงบันดาลใจ มาจากเครื่องแต่งกายของคุณนายในสมัยอดีตที่มีการออกแบบที่สื่อถึงความเป็นสตรีที่อ่อนหวาน อ่อนโยน แต่แอบมีความเซ็กซี่เล็กน้อย มีการนำลูกไม้มาเล่นกับผ้าเนื้อบางเพื่อให้มีกลิ่นอายของความเป็นสตรีเพศ โทนสีอ่อนหวาน( Pastel Tone ) นำมาประยุกต์ใหม่เพื่อให้เกิดความลงตัว  โดยออกแบบและตัดเย็บ  จำนวน  17  ชุด  ไม่อยากให้คนรุ่นใหม่ลืมความเป็นลูกไม้  นำมาประยุกต์ให้เข้ากับเสื้อผ้า  ฝีมืออาจจะยังสู้รุ่นพี่ปี  2  และ  3  ได้  แต่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดี  ที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

                “เจนี่”  นายธนวรรณ  กุศลส่ง  นักศึกษาชั้นปีที่  2  เล่าว่า   25  ชุดในรูปแบบ  Dot on the Floor ซึ่งแรงบันดาลใจที่เกิดจากการสร้างสรรค์จุด  ที่มาผสมผสานเพื่อให้เกิดมุมมอง  ลวดลายที่มีความแปลกใหม่   ด้วยการนำลายจุดที่เกิดขึ้นมาลงบนผืนผ้าเพื่อให้เกิดลายที่มีเอกลักษณ์ที่จำเพาะ ทั้งรายละเอียดต่างๆที่นำมาประกอบเพื่อให้งานที่เกิดขึ้นมานั้นมีความแปลกใหม่และสวยงาม  ลักษณะเป็นชุดปาร์ตี้สั้น  เน้นความสดใสน่ารัก  ผสมความสนุกสนานลงไปในชุด  แต่ยังคงความสวยงาม  ซึ่งโครงการที่ทางสาขาจัดขึ้น  ทำให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดแสดง  ได้มีประสบการณ์ในการทำงานจริง  ได้ลองเวทีจริง  ในอาชีพดีไซน์เนอร์ในอนาคต

 

UploadImage

                “ขลุ่ย”  นายณัฏฐ์ธนิน  ลาภวัตวิชญ์ภาส  นักศึกษาชั้นปีที่  3  เล่าว่า  3  ปีที่ได้ศึกษาเกี่ยวการแฟชั่น  มีพัฒนาการขึ้นทีละขั้น  The Stimulation  ของนักศึกษาชั้นปีที่  3  ได้รับแรงบันดาลใจเกิดจากการกระตุ้นของจิตใจ ที่อยากจะทำสิ่งต่างๆให้เกิดมุมมองที่สะท้อนถึงสังคม โดยการสื่อสารจากลวดลาย “Old School Tattoo” มาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบมีการใช้แนวโน้ม เทรนสีจากปี 2012-2013คือ สีนีออน เข้ามาใช้ในการออกแบบเพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้กับเรื่องแต่งกาย  นำเทคนิคดิจิตอลปริ้นท์เข้ามาใช้ในการออกแบบ  การทับซ้อนของผ้า  การตัดต่อของผ้า  ในการจัดแสดงครั้งนี้  ได้ให้คำปรึกษากับน้องๆ  ชั้นปีที่  1  และ  2  แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน  ฝึกการทำงานจริง  ลงมือทำ  วางแผนระบบงาน  “ในระหว่างที่ทำงาน  เจออุปสรรคในฐานะของพี่  ต้องช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น” 

            การแสดงผลงานของนักศึกษา สาขาวิชา การออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ ชั้นปีที่ 1-2-3  เป็นการฝึกทักษะ และประสบการณ์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม  ได้มีการจัดการในด้านการออกแบบแฟชั่น และการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงผลงาน  และเป็นการประชาสัมพันธ์ การเรียนการสอน ของสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  (มทร.)  ธัญบุรี  อีกด้วย

Comments