โครงการรับตรง ม.บูรพา 56

UploadImageโครงการทับทิมสยาม คณะศึกษาศาสตร์  
- รับสมัคร 17-28 กันยายน 2555

 
โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"  
- รับสมัคร 30 กันยายน - 3 ตุลาคม  2555

 
โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  
- รับสมัคร 30 กันยายน - 3 ตุลาคม  2555

 
โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ  
- รับสมัคร 30 กันยายน - 3 ตุลาคม  2555

 
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น (รอบ 1) วิทยาเขตจันทบุรี  
- รับสมัคร 30 กันยายน - 3 ตุลาคม  2555

 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ด้วยวิธีการแบบรับตรง (Direct Admissions) รอบที่ 1  
- รับสมัคร 18 สิงหาคม - 15 พฤษจิกายน  2555

 
โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรม (โครงการช้างเผือก)  
- รับสมัคร 30 กันยายน - 3 ตุลาคม  2555


หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2556 
- รับสมัคร 1 สิงหาคม - 21 กันยายน  2555
 
รับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ปีการศึกษา 2556 
- รับสมัครครั้งที่ 1 : 9-29 พฤษจิกายน  2555
- รับสมัครครั้งที่ 2 : 11 กุมพาพันธ์- 7 มีนาคม  2556

 
รับตรงทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2556 
- รับสมัครครั้งที่ 1 : 9-29 พฤษจิกายน  2555
- รับสมัครครั้งที่ 2 : 11 กุมพาพันธ์- 7 มีนาคม  2556สมัครออนไลน์ได้ที่ : http://e-admission.buu.ac.th/


สามารถ Download รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ
 

ที่มา:    http://regservice.buu.ac.th/

เอกสารประกอบข่าว

Comments